Działanie separatorów

By poznać działanie separatora do kanalizacji, należy skupić się na procesach, jakie w nim zachodzą. Niezależnie od tego czy mówimy o separatorze substancji ropopochodnych, separatorze skrobi czy też separatorze tłuszczu, musimy wziąć pod uwagę pewne procesy fizyczne, bez których proces oddzielenia danych cząsteczek od ścieku byłby niemożliwy. W oczyszczaniu ścieków kluczowe znaczenie ma proces sedymentacji. Z sedymentacją niewątpliwie spotkaliśmy się już na chemii. Proces ten polega podziale substancji niejednorodnych (np. ścieku) pod względem gęstości. Substancje gęstsze opadają na dno, zaś te lżejsze unoszą się przy bądź na powierzchni. Kolejnym ważnym zjawiskiem jest koagulacja. Proces ten łączy dane cząsteczki w większą grupę, tworząc tzn. fazę ciągłą. Oczywiście w przypadku separatorów działa filtracja. Wybrane substancje oddzielane są od innych, poprzez ich mechaniczne zatrzymanie w filtrze. Filtrat, który otrzymujemy jest czysty i możne trafić do ścieku. Kolejnym zachodzącym w osadniku procesem jest adsorpcja. Tutaj również powinniśmy pamiętać z chemii, iż chodzi o wiązanie się cząsteczek, atomów bądź jonów na powierzchni faz fizycznych. Ważnym zjawiskiem jest odwrócona osmoza, która to zmusza do rozdzieleniu się roztworów o dwóch różnych stężeniach. Proces ten wywołany jest zazwyczaj sztucznie. W przypadku oczyszczania ścieków udział biorą niemal wszystkie procesy, które polegają na rozdzielaniu – również destylacja.Separatory używane do oczyszczania ścieków z danych substancji np. substancji ropopochodnych wykonane są z różnych materiałów. To od nas zależy, na jaki rodzaj się zdecydujemy. Specjaliści mówią, że jednym z lepszych jest ten, który zawiera zbiornik z domieszką włókien szklanych. Jednakże, wszystko zależne jest również od gabarytów oraz tego, gdzie chcemy go umieścić. Inny model wybierzemy na tereny zielone inne zaś do zabudowy wolnostojącej. Zasady działania każdego separatora są do sienie bardzo podobne. Zanieczyszczony daną substancją ściek wpływa, ulega oczyszczeniu za pomocą oddzielenia negatywnych cząsteczek, a następnie wypływa do kanalizacji. Stosowanie każdego rodzaju separatora, warunkowane jest przez dyrektywy Ministra Środowiska. Niezastosowanie się do przepisów może skutkować dość wysoką kara, w tym również karą pieniężną. Jeżeli nie wiemy, jakie urządzenie zastosować w naszym przypadku, warto skontaktować się ze specjalistą, który zajmie się zarówno wyborem osadnika jak i jego instalacją. Więcej ciekawych informacji o separatorach znajdziecie na kaprin.pl

Jak działają oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczanie ścieków są ważnym elementem systemu kanalizacyjnego. Zanieczyszczona woda przepływając m.in. przez studnie i rury trafia do oczyszczalni. Można je podzielić na trzy kategorie: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne oraz oczyszczanie chemiczne.Oczyszczanie mechaniczne.Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków usuwane są ciała stałe i zawiesiny. Za pomocą krat, czyli metalowych prętów ułożonych zwykle pionowo, zatrzymywane są ciała stałe o większych rozmiarach. Wśród ciał stałych, które osadzają się na kratach można znaleźć szkło, papier oraz różne odpady przemysłowe. Wszystkie są odpowiednio utylizowane. Do odcedzania ścieków używa się sit i mikrosit. Oczyszcza się nimi głównie odpady przemysłowe. Do oczyszczania mechanicznego używane są również piaskowniki. Woda oczyszczana jest za ich pomocą głównie z piasku, żużlu oraz innych drobinek. Urządzenia odtłuszczające i odolejające są stosowane do usuwania substancji oleistych.Oczyszczanie biologiczne. Podczas biologicznego oczyszczania, ścieki najpierw są przecedzane w sposób mechaniczny. Następnie ścieki poddawane są procesowy sedymentacji. Woda w specjalnych zbiornikach sedymentacyjnych pływa przez osiem godzin odkładając prawie cały osad na dnie, który idzie potem do oddzielnej obróbki. Następnie ścieki wpływają do zbiornika, gdzie oczyszczane są za pomocą mikroorganizmów. Ten sposób oczyszczania usuwa prawie wszystkie zanieczyszczenia organiczne. Na koniec ścieki wpływają do ostatniego zbiornika w którym zostają resztki osadu, a oczyszczone ścieki opuszczają oczyszczalnię.Oczyszczanie chemiczne.Oczyszczanie chemiczne stosuje się w przypadku, gdy w ściekach znajduje się dużo odpadów przemysłowych, nierozpuszczalnych z sposób biologiczny. Zwykle stosuje się jeden z wielu procesów.Neutralizacja polega na zobojętnieniu ścieków o pH kwaśnym lub zasadowym do pH neutralnego. Stosuje się aktywne jony, kwasy oraz zasady. Utlenianie stosuje się w celu utlenienia oraz dezynfekcji ścieków. Stosuje się w tym celu głównie chlor, podchloryny, chlorowane wapno i ozon. Do usunięcia zawiesin które trudno opadają stosuje się proces koagulacji. Podczas tego procesu usuwane są również bakterie oraz koloidy. Podczas wymiany jonowej pochłanianie są jony zanieczyszczające wodę.

Przyjemnie ciepła podłoga przez cały rok.

W większości budowanych obecnie domów i mieszkań stosuje się obecnie ogrzewanie podłogowe oparte na zastosowaniu kabli grzewczych, bądź mat. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, oszczędne i przede wszystkim praktyczne. Niegdyś uważano, że ogrzewanie podłogowe jest bardzo kosztowne, zarówno w montażu jak i eksploatacji. Na szczęście dzięki rozwoju technologii grzewczych, obecnie ogrzewanie elektryczne na bazie kabli grzewczych jest tak samo opłacalne, jak montaż zwykłych grzejników. A należy podkreślić, że ogrzewanie podłogowe często ma o wiele więcej zalet. Pierwszą z nich jest równomierne rozłożenie temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach. W odróżnieniu od grzejników, kable grzewcze są rozmieszczone pod podłogą na całej jej powierzchni co pozwala na równe ogrzewanie całej przestrzeni danego pomieszczenia. Warto również podkreślić, że kable grzewcze można obecnie montować pod każdym rodzajem pokrycia podłogowego, zarówno pod posadzkami, panelami, wylewkami, płytkami. Zastosowanie odpowiednich termoregulatorów i sterowników pozwala dostosować instalację grzewczą do każdych warunków. Kolejna zaleta ogrzewania podłogowego to pełna automatyzacja instalacji i możliwość sterowania jej działaniem za pomocą tabletu, telefonu, czy komputera. Jest to niezwykle wygodne, zwłaszcza, gdy jedziemy na wakacje, albo nie ma nas cały dzień w domu. Sam montaż instalacji kabli grzewczych jest stosunkowo skomplikowany, wiec warto powierzyć to zadanie profesjonalistów. Natomiast samo sterowanie i użytkowanie ogrzewania podłogowego to bułka z masłem. Jeszcze jedna, ostatnia zaleta wynikająca z korzystania z ogrzewania podłogowego to przede wszystkim niesamowity komfort, gdy pod stopami czujemy przyjemne ciepło przez cały czas. Takie instalacje grzewcze można stosować nie tylko w łazienkach, kuchniach, czy holach, ale w ogóle całym mieszkaniu. Jest to rozwiązanie komfortowe, wygodne, ale również oszczędne. Kable grzewcze i ogrzewanie podłogowe to komfort, na który zasługujemy na co dzień.Techniko grzewczo-podłogowe to przyszłość. Zapraszamy po więcej informacji na ten temat u profesjonalistów zajmującymi się tymi technologiami na codzień:www.dozowanie.eu

Promiennik

Promienniki podczerwnieni nadają się do stosowania w różnych halach sportowych. Dzieje się tak dlatego, że są one niezwykle praktyczne a jednocześnie efektywne. A zatem gdy nie potrzeba ocieplać całej hali, jest możliwość odłączenia całej sekcji niepotrzebnych w danej chwili promienników. A gdy natomiast przyjdzie potrzeba ocieplenia całej hali, po prostu włącza się dane promienniki i natychmiast ciepło jest odczuwalne. Dzięki przesyłaniu ciepła przez promieniowanie, temperatura, która odczuwamy w hali jest wyższa od tej rzeczywistej. Jest to szczególnie ważne dla sportowców. Inną zaletą ogrzewania promiennikowe jest fakt, że rozkład ciepła pomiędzy podłogą a sufitem jest o wiele bardziej równomierny niż w przypadku stosowania ogrzewania konwencjonalnego. W halach sportowych używane są promienniki typu IR, które przeznaczone są do ogrzewania miejscowego jak i całkowitego. Te promienniki IR najbardziej nadają się do stosowania w halach sportowych i innych budynkach, gdyż te budynki mają powyżej czterech metrów wysokości.