Promiennik

Promienniki podczerwnieni nadają się do stosowania w różnych halach sportowych. Dzieje się tak dlatego, że są one niezwykle praktyczne a jednocześnie efektywne. A zatem gdy nie potrzeba ocieplać całej hali, jest możliwość odłączenia całej sekcji niepotrzebnych w danej chwili promienników. A gdy natomiast przyjdzie potrzeba ocieplenia całej hali, po prostu włącza się dane promienniki i natychmiast ciepło jest odczuwalne. Dzięki przesyłaniu ciepła przez promieniowanie, temperatura, która odczuwamy w hali jest wyższa od tej rzeczywistej. Jest to szczególnie ważne dla sportowców. Inną zaletą ogrzewania promiennikowe jest fakt, że rozkład ciepła pomiędzy podłogą a sufitem jest o wiele bardziej równomierny niż w przypadku stosowania ogrzewania konwencjonalnego. W halach sportowych używane są promienniki typu IR, które przeznaczone są do ogrzewania miejscowego jak i całkowitego. Te promienniki IR najbardziej nadają się do stosowania w halach sportowych i innych budynkach, gdyż te budynki mają powyżej czterech metrów wysokości.