Działanie separatorów

By poznać działanie separatora do kanalizacji, należy skupić się na procesach, jakie w nim zachodzą. Niezależnie od tego czy mówimy o separatorze substancji ropopochodnych, separatorze skrobi czy też separatorze tłuszczu, musimy wziąć pod uwagę pewne procesy fizyczne, bez których proces oddzielenia danych cząsteczek od ścieku byłby niemożliwy. W oczyszczaniu ścieków kluczowe znaczenie ma proces sedymentacji. Z sedymentacją niewątpliwie spotkaliśmy się już na chemii. Proces ten polega podziale substancji niejednorodnych (np. ścieku) pod względem gęstości. Substancje gęstsze opadają na dno, zaś te lżejsze unoszą się przy bądź na powierzchni. Kolejnym ważnym zjawiskiem jest koagulacja. Proces ten łączy dane cząsteczki w większą grupę, tworząc tzn. fazę ciągłą. Oczywiście w przypadku separatorów działa filtracja. Wybrane substancje oddzielane są od innych, poprzez ich mechaniczne zatrzymanie w filtrze. Filtrat, który otrzymujemy jest czysty i możne trafić do ścieku. Kolejnym zachodzącym w osadniku procesem jest adsorpcja. Tutaj również powinniśmy pamiętać z chemii, iż chodzi o wiązanie się cząsteczek, atomów bądź jonów na powierzchni faz fizycznych. Ważnym zjawiskiem jest odwrócona osmoza, która to zmusza do rozdzieleniu się roztworów o dwóch różnych stężeniach. Proces ten wywołany jest zazwyczaj sztucznie. W przypadku oczyszczania ścieków udział biorą niemal wszystkie procesy, które polegają na rozdzielaniu – również destylacja.Separatory używane do oczyszczania ścieków z danych substancji np. substancji ropopochodnych wykonane są z różnych materiałów. To od nas zależy, na jaki rodzaj się zdecydujemy. Specjaliści mówią, że jednym z lepszych jest ten, który zawiera zbiornik z domieszką włókien szklanych. Jednakże, wszystko zależne jest również od gabarytów oraz tego, gdzie chcemy go umieścić. Inny model wybierzemy na tereny zielone inne zaś do zabudowy wolnostojącej. Zasady działania każdego separatora są do sienie bardzo podobne. Zanieczyszczony daną substancją ściek wpływa, ulega oczyszczeniu za pomocą oddzielenia negatywnych cząsteczek, a następnie wypływa do kanalizacji. Stosowanie każdego rodzaju separatora, warunkowane jest przez dyrektywy Ministra Środowiska. Niezastosowanie się do przepisów może skutkować dość wysoką kara, w tym również karą pieniężną. Jeżeli nie wiemy, jakie urządzenie zastosować w naszym przypadku, warto skontaktować się ze specjalistą, który zajmie się zarówno wyborem osadnika jak i jego instalacją. Więcej ciekawych informacji o separatorach znajdziecie na kaprin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen + 19 =