Jak działają oczyszczalnie ścieków?

Oczyszczanie ścieków są ważnym elementem systemu kanalizacyjnego. Zanieczyszczona woda przepływając m.in. przez studnie i rury trafia do oczyszczalni. Można je podzielić na trzy kategorie: oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne oraz oczyszczanie chemiczne.Oczyszczanie mechaniczne.Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków usuwane są ciała stałe i zawiesiny. Za pomocą krat, czyli metalowych prętów ułożonych zwykle pionowo, zatrzymywane są ciała stałe o większych rozmiarach. Wśród ciał stałych, które osadzają się na kratach można znaleźć szkło, papier oraz różne odpady przemysłowe. Wszystkie są odpowiednio utylizowane. Do odcedzania ścieków używa się sit i mikrosit. Oczyszcza się nimi głównie odpady przemysłowe. Do oczyszczania mechanicznego używane są również piaskowniki. Woda oczyszczana jest za ich pomocą głównie z piasku, żużlu oraz innych drobinek. Urządzenia odtłuszczające i odolejające są stosowane do usuwania substancji oleistych.Oczyszczanie biologiczne. Podczas biologicznego oczyszczania, ścieki najpierw są przecedzane w sposób mechaniczny. Następnie ścieki poddawane są procesowy sedymentacji. Woda w specjalnych zbiornikach sedymentacyjnych pływa przez osiem godzin odkładając prawie cały osad na dnie, który idzie potem do oddzielnej obróbki. Następnie ścieki wpływają do zbiornika, gdzie oczyszczane są za pomocą mikroorganizmów. Ten sposób oczyszczania usuwa prawie wszystkie zanieczyszczenia organiczne. Na koniec ścieki wpływają do ostatniego zbiornika w którym zostają resztki osadu, a oczyszczone ścieki opuszczają oczyszczalnię.Oczyszczanie chemiczne.Oczyszczanie chemiczne stosuje się w przypadku, gdy w ściekach znajduje się dużo odpadów przemysłowych, nierozpuszczalnych z sposób biologiczny. Zwykle stosuje się jeden z wielu procesów.Neutralizacja polega na zobojętnieniu ścieków o pH kwaśnym lub zasadowym do pH neutralnego. Stosuje się aktywne jony, kwasy oraz zasady. Utlenianie stosuje się w celu utlenienia oraz dezynfekcji ścieków. Stosuje się w tym celu głównie chlor, podchloryny, chlorowane wapno i ozon. Do usunięcia zawiesin które trudno opadają stosuje się proces koagulacji. Podczas tego procesu usuwane są również bakterie oraz koloidy. Podczas wymiany jonowej pochłanianie są jony zanieczyszczające wodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

one + ten =